Menighedsrådsmøder

Onsdag den 19. juni kl. 18:30.

Menighedsrådet består af 12 valgte medlemmer, som sidder i 4 år. Foruden de  valgte medlemmer er også kirkens sognepræster medlem af menighedsrådet. De ansatte har også valgt en medarbejderrepræsentant for et år ad gangen.

Menighedsrådet har konstitueret sig med formand, næstformand, kasserer, kirkeværge, kontaktperson og sekretær.
Menighedsrådet har nedsat lovpligtige udvalg og derudover er der valgt udvalg som står for aktiviteter, som f.eks. sognemøder, spaghettigudstjenester o. s. v.

Aktiviteterne kan I se andre steder på hjemmesiden.


Menighedsrådets møder er offentlige og afholdes i Bolbro Sognehus. En fortegnelse over de sager, der skal behandles på menighedsrådets møde, er opslået i våbenhuset.

 

Menighedsrådets medlemmer

Menighedsrådsformand Karin Wermuth
Provstebakken 9B, 5200 Odense V
Tlf. 31 23 37 35


Næstformand Marianne Nagly
Roesskovsvej 28 G2-8, 5200 Odense V
Tlf.: 50 58 59 26


Kirkeværge og kontaktperson Jens Aage Hansen
Bytoften 28, 5210 Odense NV
Tlf. 66 16 81 58 - 23 26 41 58


Kasserer Henrik Bøttcher Rasmussen
Møllemarksvej 78, 2.th., 5200 Odense V


Medlem Jette Hansen
Roesskovsvej 91, 5200 Odense V
Tlf.: 29 80 17 25


Medlem Leo Nancke
Uffesvej 8, 2.tv., 5200 Odense V
Tlf. 31 10 00 40

Medlem John Wermuth
Provstebakken 9B, 5200 Odense V
Tlf. 31 24 31 35 


Medlem Torben Konradsen
Skjoldsvej 31, 5200 Odense V
Tlf. 20 44 85 48 

Medlem Dorte Hansen
Tirsvej 20, 5200 Odense V
Tlf. 66 16 73 17

Sognepræst Hans Jørgen Jeppesen
Møllemarksvej 22, 5200 Odense V
HJJ@km.dk
Tlf. 66 16 93 18


Sognepræst Nanne Mølhave
Dybdevej 30, 5200 Odense V
Tlf. 66 16 60 80


Sognepræst Anita Bjertrup Hennild
Hjortebjergvej 45, 5230 Odense M


Medlem Bente Juul
Brørupvænget 16, 5200 Odense V

Medlem Lene Miriam Larsen
Provstebakken 52 A, 5200 Odense V
Tlf. 23 31 56 58


Medlem Marianne Allengreen
Provstebakken 18 D, 5200 Odense V
Tlf. 40 11 34 94


Bygningskyndig - ikke medlem Torben G. Rasmussen
Kildegårdsvej 166, 5240 Odense NØ
Tlf. 40 16 78 09


Regnskabsfører - ikke medlem Kordegn Grethe Skree
Kirkekontoret Stadionvej 68, 5200 Odense V
bolbro.sogn@km.dk

Tlf. 66 14 23 02


Medarbejderrepræsentant
Kirsten Jensen