Kirkens historie

Bolbro Kirke blev indviet den 26. februar 1961. Kirken ligger ydmygt ud til Stadionvej omgivet af boligblokke til tre sider; syd, vest og nord. Mod øst breder tre børneinstitutioner sig i et etplansbyggeri, mens Bolbro Sognehus presser sig ind sydøst for kirken. Bolbro Sognehus indviedes den 3. september 2000,

Før Bolbro Kirke blev taget i brug, fungerede en kirkesal på Ranzausvej over for Odense Stadion som midlertidig kirke. Den første gudstjeneste holdtes i kirkesalen den 10. oktober 1948. På det tidspunkt hørte Bolbro med til Ansgars sogn. I 1952, den 1. februar, udskiltes Bolbro sogn fra Ansgars sogn.

 

 

 

 

Kirkens historie

Bolbro Kirkes grundplan er tegnet med kvadratet som hovedfigur. Bygningen bærer et pyramideformet tag over mure af røde teglsten, der slutter i en sternkant af kobber. I kirkens østlige hjørne hæver klokketårnet sig med sine to kobberklædte spir.
Kirken er opført efter tegninger af Erik Ebbe Lehn Petersen, Odense. De røde mursten går igen inde i bygningen, hvor pyramiden er beklædt med plader i grå nuancer op imod pyramidens top, hvorfra dagslyset falder ned i kirken. I kirkens østlige hjørne står alteret. Alteret er støbt i beton, ligesom døbefonten og prædikestolen - i harmoni med de fire piller, der samler sig i pyramidens top.

Send os en besked: