Du er her: 

Om kirken

Bolbro Kirkes grundplan er tegnet med kvadratet som hovedfigur. Bygningen bærer et pyramideformet tag over mure af røde teglsten, der slutter i en sternkant af kobber. I kirkens østlige hjørne hæver klokketårnet sig med sine to kobberklædte spir.

Kirken er opført efter tegninger af Erik Ebbe Lehn Petersen, Odense. De røde mursten går igen inde i bygningen, hvor pyramiden er beklædt med plader i grå nuancer op imod pyramidens top, hvorfra dagslyset falder ned i kirken. I kirkens østlige hjørne står alteret. Alteret er støbt i beton, ligesom døbefonten og prædikestolen - i harmoni med de fire piller, der samler sig i pyramidens top.

Kirkens historie

Bolbro Kirke blev indviet den 26. februar 1961. Kirken ligger ydmygt ud til Stadionvej omgivet af boligblokke til tre sider; syd, vest og nord. Mod øst breder tre børneinstitutioner sig i et etplansbyggeri, mens Bolbro Sognehus presser sig ind sydøst for kirken. Bolbro Sognehus indviedes den 3. september 2000,

Før Bolbro Kirke blev taget i brug, fungerede en kirkesal på Ranzausvej over for Odense Stadion som midlertidig kirke. Den første gudstjeneste holdtes i kirkesalen den 10. oktober 1948. På det tidspunkt hørte Bolbro med til Ansgars sogn. I 1952, den 1. februar, udskiltes Bolbro sogn fra Ansgars sogn.