Bordursten ved Bolbro Kirke

I forbindelse med det nye sognehus i 2000 fik vi anlagt alle gangarealer omkring kirke og sognehus med chaussesten. I løbet af årene der er gået siden, har stenene sat sig lidt, samt trærødderne fra de omkringstående træer har hævet stenene og dermed gjort det ujævnt at gå og køre på.

Derfor har Menighedsrådet besluttet at omlægge nogle af de arealer, som er ujævne samt lægge en bordursten på gangarealerne fra indkørsel ved P-plads samt fra Stadionvej ved hovedindgang til kirke.

Bordursten (100x30x8 cm. i Rød Kina) bliver lagt i 2 rækker med 3 stk. chaussesten (sorte) imellem, således der kan køres med små vogne m.v. uden at komme i forbindelse med de ujævne sten.

Derudover vil der ved de store træer på området ud imod Stadionvej blive omlagt nogle arealer samt lavet en kant af brosten omkring træerne. Langs terræn ved kirkemuren vil der blive etableret en eternitkant af hensyn til "sokkel" på kirken.

Arbejdet er nu færdiggjort, og menighedsrådet håber, at alle vil være tilfredse med adgangsveje til kirke og sognehus.
Torben G. Rasmussen

Lørdagsdåb

Mulighed for dåb den første og tredie lørdag i måneden 
I hele kristendommens historie er mennesker blevet optaget i kirken ved at blive døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Almindeligvis foretages dåben i kirken ved sognets gudstjenester på søn- og helligdage. Dåben kan også finde sted på et andet tidspunkt. På menighedsråds-mødet den 17. april 2013 blev det besluttet, at der skal være mulighed for dåb den første og tredje lørdag i måneden, således at kirkepersonalet ved sig forpligtet på denne dag, såfremt nogle måtte anmode om dåb.
(For at gøre det enkelt er tidspunktet normalt kl. 10.30).

Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense (FTS)

FTS er et samarbejde mellem 24 sogne i Hjallese og Sankt Knuds Provstier. FTS arbejder for en folkelig og kirkelig integration på tværs af etniske og religiøse forskelle. Læs mere om vores aktiviteter i Folkekirkens Hus og i Domkirken og Gråbrødre Klosterkirke på: www.fts-odense.dk

Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense, Frue Kirkestræde 14, 5000 Odense C. Tlf. 6312 0873 – fts.odense@gmail.com  – Find os på Facebook

The Danish Church’ Cross-Cultural Network in Odense (FTS)

FTS is founded by 24 congregations in Odense. We work with refugees, immigrants, international students and workers, and we welcome people to our activities despite ethnic and religious differences. We offer language café, international mother’s group, a women’s group and church services in Danish and English. Read more on: www.fts-odense.dk

Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense, Frue Kirkestræde 14, 5000 Odense C. Ph. 6312 0873 – fts.odense@gmail.com – We are on Facebook

 

Nyhed-lån en dåbskjole

Nu kan man låne en dåbskjole, når barnet skal døbes i Bolbro Kirke. Ønsker man at låne en kjole, henvender man sig på kirkekontoret. Det er gratis, men vi vil gerne have, at man skriver lidt i den logbog (f.eks. navn, dato, billede), der følger kjolerne.
Kjolerne er syet af Vibeke og Jytte på opfordring af menighedsrådet.
Nørkledamerne

Ansøgning om støtte til dåb

Bolbro Sogns Menighedspleje har i flere år givet julehjælp til enlige forsørgere. Mange har fået lidt ekstra til gaver og mad. I de seneste år har enlige forsørgere til konfirmander fået et tilskud til konfirmationen.
Bolbro Sogns Menighedspleje tilbyder nu også økonomisk støtte til enlige forsørgere ved dåb i Bolbro Kirke.
Ansøgningsskema kan afhentes på kirkekontoret i kontorets normale åbningstid.
Skemaet skal indleveres/indsendes til Bolbro Kirkes kontor, Stadionvej 68, 5200 Odense V.
Menighedsplejen ved Bolbro Kirke