Du er her: 

Lån en dåbskjole

Du/ I  kan låne en dåbskjole, når dit/ jeres barn skal døbes i Bolbro kirke.
Søde dåbskjoler, som er gratis at låne.

Henvend dig blot til kirkekontoret og hør nærmere - evt. ring på tlf.: 6614 2302.

Alle er meget velkomne.

Mulighed for dåb den første og tredie lørdag i måneden I hele kristendommens historie er mennesker blevet optaget i kirken ved at blive døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Almindeligvis foretages dåben i kirken...[mere]


Fra drøm til virkelighed

Dåbstræ til Bolbro Kirke

I længere tid har menighedsrådet i Bollbro Kirke gået med tanker om, hvordan vi kan gøre mere for vores dåbsfamilier i forbindelse med dåben. Menighedsrådet ønsker at markere dåben og den glædelige begivenhed det er for familien men også for menigheden.

I sommeren 2017 blev en idè præsenteret for menighedsrådet - et dåbstræ.
Der blev nedsat et dåbsudvalg, som skulle arbejde videre  med idèen. Vi begyndte med forskellige idèer om, hvordan sådan et dåbstræ skulle være. Hvor stort skulle det være? Skulle det hænge eller stå? Vi gjorde os mange overvejelser, og med hjælp fra en kunstnerisk sjæl fra menighedsrådet fik vi idéerne konkretiseret i skitser. De mange skitser blev fremlagt menighedsrådet, og en vinder fundet. 

Den første og vigtigste del var hurtigt overstået, men hvem skulle lave det? Vi udforskede forskellige muligheder med et ønske om, at få det produceret lokalt. Det lykkedes dog ikke helt. Vi endte med at vælge Sanderum Smedie og Maskinværksted.

Dåbstræet skal selvfølgelig ikke stå bart. Jytte R. Rasmussen laver fine glasengle til os, som skal pryde dåbstræet . Der vil hænge en engel for hvert barn, der bliver døbt i Bolbro Kirke, Ved hvert barn vil en fra dåbsbarnets familie hænge en glasengel på dåbstræet. Den lille dåbsengel er personlig, og bagpå står dåbsbarnets navn og dato for dåben. Dåbsenglen bliver hængende på dåbstræet, så menigheden løbende kan følge med i og glædes ved de dåb, der har været i kirken.

Èn gang om året, ved en særlig baby- og tumlingegudstjeneste, vil alle dåbsengle blive hentet af alle dåbsbørnene. Dermed bliver der plads til nye dåbsengle, og ikke mindst kommer dåbsenglene hjem til deres rette ejere.

Den nye kordegn

Mit navn er Grethe Skree.
Det er med stor glæde, at jeg har fået ansættelse som kordegn ved Bolbro og Hans Tausens Kirker, hvor jeg ser frem til at være en del af et aktivt og spændende kirkemiljø.

Jeg har igennem 13 år tidligere været ansat som kordegn ved Sct. Hans Kirke, og efter en afstikker på 2 år til Bogense Provsti, Det Fælles Regnskabskontor, var der pludselig en mulighed for at vende "tilbage" til Odense.
Oprindelig er jeg uddannet inden for den finansielle verden, hvor jeg har arbejdet ca. 26 år.

Jeg er lykkelig gift med Erik Skree, bor i Tarup, og jeg vil nyde at bo tæt på arbejdspladsen og dens aktiviteter. Fritiden går mest med familien og frivilligt arbejde for valgmenigheden Church of Love.

Tilknytning til folkekirken har været en fast bestanddel hele mit liv, og jeg er "gammel KFUKèr". Jeg glæder mig meget til samarbejdet med præster, menighedsråd, det øvrige personale og betjening af sognets beboere.
Kig gerne ind på kirkekontoret og lad os hilse på hinanden.

Med veniig hilsen
Grethe Skree