Menighedsrådets udvalg

Formand
Karin Wermuth

Næstformand
Anita Hennild

Kasserer
Henrik Rasmussen

Underskriftsberettigede
Formand og næstformand

Deltagere i budgetsamrådet
Formanden, den valgte kasserer og regnskabsføreren

Kirkeværge
Jens Aage Hansen

Bygningskyndig
Torben Rasmussen

Kontaktperson
Jens Aage Hansen

Repræsentanter ved medarb. møder
Henrik Rasmussen og Leo Nancke

Sekretær
Hans Jørgen Jeppesen

Gratulationsperson
Anita Hennild og Hans Jørgen Jeppesen

Forretningsudvalg
Formanden, næstformanden, kirkeværgen og
præsterne

Kirkeudvalget
Dorte Hansen, John Wermuth, Torben Konradsen og Henrik Rasmussen

Præsteboligudvalget
Jens Aage Hansen, John Wermuth, Torben
Konradsen og Henrik Rasmussen

Bladudvalget
Torben Rasmussen, Jørgen Kjær Thomsen, Anita Hennild, Nanne Mølhave og Hans Jørgen Jeppesen

Menighedsplejeudvalget
Hans Jørgen Jeppesen, Elise Hougaard, Lene Larsen, Lisbeth Frahm og kordegnen

Kunstudvalget
Dorte Hansen, Bente Juul og Leo Nancke

Mødeudvalget
Karin Wermuth, Dorte Hansen, Bente Juul, Marianne Allengreen, Lene Larsen og Nanne Mølhave

Valgudvalget
Hans Jørgen Jeppesen (formand), Henrik Rasmussen og Torben Konradsen

Ansættelsesudvalget
Kontaktperson, formand og næstformand

Musikudvalget
Nanne Mølhave, Lene M. Larsen,  Mettea Engelund og Karin Wermuth

Dåbsudvalget
Karin Wermuth,  Anita Hennild,  Lene M. Larsen,  Henrik B. Rasmussen og  Bente Juul

Sogneudvalget
Anita Hennild,  Hans Jørgen Jeppesen,  Nanne Mølhave,  Henrik B. Rasmussen,  Bente Juul og  Lene M. Larsen

For yderligere kontaktoplysninger, se venligst under "Menighedsråd"