Menighedsrådets medlemmer

Menighedsrådsformand Karin Wermuth
Provstebakken 9B, 5200 Odense V
Tlf. 31 23 37 35


Næstformand Anita Hennild
Hjortebjergvej 45, 5230 Odense M
Tlf.: 51 41 88 18


Kirkeværge og kontaktperson Jens Aage Hansen
Bytoften 28, 5210 Odense NV
Tlf. 66 16 81 58 - 23 26 41 58


Kasserer Henrik Bøttcher Rasmussen
Møllemarksvej 78, 2.th., 5200 Odense V


Medlem Leo Nancke
Uffesvej 8, 2.tv., 5200 Odense V
Tlf. 31 10 00 40

Medlem John Wermuth
Provstebakken 9B, 5200 Odense V
Tlf. 31 24 31 35 


Medlem Torben Konradsen
Skjoldsvej 31, 5200 Odense V
Tlf. 20 44 85 48 

Medlem Dorte Hansen
Tirsvej 20, 5200 Odense V
Tlf. 66 16 73 17


Medlem Elise Hougaard
Stadionvej 30, 1. tv., 5200 Odense V
Tlf.61 60 80 43

Sognepræst Hans Jørgen Jeppesen
Møllemarksvej 22, 5200 Odense V
HJJ@km.dk
Tlf. 66 16 93 18


Sognepræst Nanne Mølhave
Dybdevej 30, 5200 Odense V
Tlf. 66 16 60 80


Sognepræst Anita Bjertrup Hennild
Hjortebjergvej 45, 5230 Odense M


Medlem Bente Juul
Brørupvænget 16, 5200 Odense V

Medlem Lene Miriam Larsen
Provstebakken 52 A, 5200 Odense V
Tlf. 23 31 56 58


Medlem Marianne Allengreen
Provstebakken 30 C, 5200 Odense V
Tlf. 40 11 34 94


Bygningskyndig - ikke medlem Torben G. Rasmussen
Kildegårdsvej 166, 5240 Odense NØ
Tlf. 40 16 78 09


Regnskabsfører - ikke medlem Kordegn Grethe Skree
Kirkekontoret Stadionvej 68, 5200 Odense V
bolbro.sogn@km.dk

Tlf. 66 14 23 02


Medarbejderrepræsentant
Kirsten Jensen