Du er her: 

Menighedsrådet

Menighedsrådet vælges blandt og af medlemmer af folkekirken,
der er fyldt 18 år og er bosiddende i sognet.

Menighedsrådet består af 12 valgte medlemmer, som sidder i 4 år.
Foruden de valgte medlemmer er kirkens sognepræster medlem af menighedsrådet.
En medarbejderrepræsentant er valgt for et år ad gangen af de ansatte.

Menighedsrådet konstitueres med formand, næstformand, kasserer, kirkeværge, kontaktperson og sekretær.
Menighedsrådet har nedsat lovpligtige udvalg og udvalg som står for aktiviteter, som f.eks. sognemøder, spaghettigudstjenester o. s. v.

Menighedsrådsmøderne er offentlige og afholdes i Bolbro Sognehus.
Dagsorden for møderne opslås i kirkens våbenhus og sognehus.

Dagsorden og referat kan ligeledes findes på forsiden under fanebladet ”Menighedsråd”.