Konfirmation

Da du blev døbt, sagde dine forældre ja på dine vegne. Ved konfirmationen er det din egen tur til at sige ja til den kristne tro.
Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være der for dig. Også når du nu går fra at være barn til at være ung, for konfirmationen er det kirkelige ritual, der markerer overgangen fra barndom og ungdom.

Mange konfirmander er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Men man kan ikke sætte tro på formler, så det handler ikke om at tro nok. Tro handler også om tvivl. Og så er det så heldigt, at det ikke kun er dig, der skal sige ja ved konfirmationen. Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter at være med dig. Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men du siger ja til at blive velsignet og til at Gud er en del af dit liv.
Du skal dog være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes, før du kan blive konfirmeret.

Sådan foregår selve konfirmationen

Ved konfirmationer i Bolbro Kirke går præst og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder.
Konfirmationen starter som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Så holder præsten en kort prædiken, der også er en tale til jer konfirmander. Og I siger trosbekendelsen sammen.


Selve ritualet foregår oppe ved alteret, hvor I konfirmander knæler. Præsten siger hver enkelt konfirmands navn, og du bekræfter troskendelsen ved at sige ja og blive velsignet. Bagefter siger præsten et bibelvers – dit helt eget konfirmationsord, som du kan tage med videre ud i livet.
Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen.
Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.

Datoer for konfirmationer i fremtiden

For elever fra Provstegårdsskolen
2020: 3. maj
2021: 2. maj
2022: 1. maj
2023: 7. maj
2024: 5. maj
2025: 4. maj

Konfirmation for elever fra Enghaveskolen
2020: 17. maj
2021: 9. maj
2022: 8. maj
2023: 14. maj
2024: 28. april*)
2025: 11. maj

*)Når pinsedag er 2. eller 3. søndag i maj, holdes
konfirmation sidste søndag i april


Konfirmandundervisning og skolereform

På grund af den nye skolereform bliver 2 hold konfirmander fra Provstegårdsskolen undervist efter kl. 14 tirsdag og et hold efter kl. 15. om onsdagen. 
Dette er det resultat, som præster og skoleleder er blevet enige om. Der undervises i en time (60 minutter)pr. gang.
Derudover vil der blive undervist i 2 hele skoledage. Dette vil der komme nærmere orientering om.


Konfirmationsforberedelse

Konfirmationsforberedelse i Bolbro Kirke foregår enten tirsdag eller onsdag eftermiddag efter skoletid. Præsten, som skal stå for undervisningen, vil orientere dig om tidspunkt og sted. Første gang viser præst og kirketjener tilrette.

At ”gå til præst” er lidt som at gå til fodbold, spejder eller motorlære. Vi mødes en gang om ugen, hvor du lærer en masse forskellige ting. Når man går til præst lærer du om Gud og Jesus. Vi snakker om livets store spørgsmål, og alt det der virkelig betyder noget. Om kærlighed. Om venner. Men også om hvad der sker, når man dør. Og om at være ked af det. Vi læser, ser film m.m.

Ud over konfirmationsforberedelsen skal du deltage i mindst 8 gudstjenester op til din konfirmation.