Kirkelig vejviser


FØDSEL:
Fødselsanmeldelse foretages af jordemoderen.
Har der ikke medvirket en jordemoder ved fødslen, skal forældrene dog selv anmelde fødslen til kirkekontoret senest 14 dage efter fødslen. Ugifte forældre kan i reglen få faderskabet registreret ved at udfylde en Omsorgs- og Ansvarserklæring digitalt på www.borger.dk senest 14 dage efter barnets fødsel.

DÅB:
Henvendelse til kirkekontoret, hvor dåbsdag aftales.

NAVNGIVNING:
HUSK! Et barn skal navngives, enten ved dåb eller digital anmeldelse på www.borger.dk inden barnet fylder 6 måneder.
Liste over godkendte fornavne kan ses på Ankestyrelsens hjemmeside: www.ast.dk

VIELSE:
Henvendelse til kirkekontoret, hvor vielsesdagen aftales. Brudeparret skal tillige have en samtale med den præst, der skal foretage vielsen. Evt. navneændring i forbindelse med vielsen skal ansøges særskilt via www.borger.dk

Husk desuden, at der skal indhentes en prøvelsesattest fra kommunen, denne bestilles via www.borger.dk 

DØDSFALD:
Når en person dør, skal de pårørende anmelde dødsfaldet til begravelsesmyndigheden, det vil sige kirkekontoret i afdødes bopælssogn. De pårørende, eller bedemanden på vegne af de pårørendes, udfylder  "Anmodning om begravelse eller ligbrænding" på www.borger.dk

BEGRAVELSE/BISÆTTELSE:
De pårørende aftaler det fornødne med præsten, som skal foretage begravelsen/bisættelsen.
HUSK! Uanset om man ønsker begravelse eller bisættelse, så kan handlingen altid foregå fra sognekirken.

SYGEBESØG, HJEMMEALTERGANG M.V.:

Henvendelse til en af kirkens præster.

 

 

www.personregistrering.dk kan du finde yderligere information om personregistrering.

 

 

 

Livets begivenheder

Hvad skal jeg gøre, når mit barn skal døbes? Hvornår er der konfirmation? Hvad siger man egentlig ja til, når man bliver viet? Og hvad sker der, når nogen skal begraves?
Her får du svar på nogle af de mange spørgsmål, der dukker op i forbindelse med livets store begivenheder. Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, er du altid velkommen til at maile (bolbro.sogn@km.dk) eller ringe (66 14 23 02)
Henvendelse kan også ske til kirkens præster.

Fødsel

Angående fødsel:
Fødselsanmeldelsen foretages af jordemoderen til kirkekontoret. Har der ikke medvirket jordemoder ved fødslen, skal forældrene selv anmelde fødslen til kirkekontoret senest 14 dage efter fødslen.
Ugifte forældre kan i reglen få faderskabet registreret ved at udfylde en omsorgs-og ansvarserklæring digitalt på www.borger.dk senest 14 dage efter barnets fødsel. Hvis ikke faderskabet er anmeldt efter 14 dage, overgår faderskabssagen til Statsforvaltningen.

 

Navneændring

Ønsker du at ændre navn, skal du indsende din "Ansøgning om navneændring" via www.borger.dk. Alle navneændringer koster et gebyr, i 2018 er gebyret 490 kr. Undtaget for betaling af gebyr er navneændringer i forbindelse med vielse i indtil 3 måneder efter vielsen.

Børn kan også få navneændring uden gebyr, hvis navneændringen sker på baggrund af en navneændring, som en af forældrene har fået efter barnets fødsel.

Ansøgning om navneændring bliver behandlet i ansøgerens bopælssogn.

Ansøgning om støtte til dåb

Bolbro Sogns Menighedspleje har i flere år givet julehjælp til enlige forsørgere. Mange har fået lidt ekstra til gaver og mad. I de seneste år har enlige forsørgere til konfirmander fået et tilskud til konfirmationen.
Bolbro Sogns Menighedspleje tilbyder nu også økonomisk støtte til enlige forsørgere ved dåb i Bolbro Kirke.
Ansøgningsskema kan afhentes på kirkekontoret i kontorets normale åbningstid.
Skemaet skal indleveres/indsendes til Bolbro Kirkes kontor, Stadionvej 68, 5200 Odense V.
Menighedsplejen ved Bolbro Kirke

Angående sygebesøg, hjemmealtergang m.v.

Henvendelse til en af kirkens præster.