Store torsdag

Store Torsdag, Damekredsen ved Bolbro Kirke, er en månedlig sammenkomst for sognets ældre med følgende forløb:

Kort gudstjeneste i kirken,
Kaffebord i sognehuset, 
Oplysende eller underholdende indslag.

Kaffebillet koster 30 kr. og købes hos kassereren. Vi ser frem til godt fremmøde ved disse "eftermiddage med indhold".

Damekredsen ved Bolbro Kirke

13dec kl. 14:00

Store Torsdag: Juleafslutning

Juleafslutning

Pastor NN taler i kirken.

Organist Metea Ingelund fortæller om …

13dec kl. 14:00