Julehjælp

Ansøgningsskema kan afhentes på kirkekontoret i  kontorets normale åbningstid. Skemaerne skal indleveres/indsendes til Bolbro Kirkes kontor, Stadionvej 68, 5200 Odense V.

Ansøgningsfrist for julehjælpen er: Fredag den 20. november 2020 kl. 12.00.

Julehjælpen gives primært til enlige forsørgere, som er bosat i Bolbro Sogn. Julehjælpen gives i forhåbning om, at børnene får en glad og god jul. Hvis du har eventuelle spørgsmål vedr. udfyldelse af  ansøgningsskemaet, kan du kontakte  kordegn Grethe Skree, tlf. 66 14 23 02.

Menighedsplejen ved Bolbro Kirke

Gud og mad - børnegudstjenester

Tilbud til familier

Sidste onsdag i måneden kl. 17.00 - dog undtaget i ferieperioder - er der børnegudstjeneste.
Menuen i kirken består af en gudstjeneste på en halv time med en fortællende prædiken.
Menuen i sognehuset tilberedes og serveres af kirkens frivillig.

Alle er velkomne.
Det er gratis at deltage.

Kom og vær med i fællesskabet.

Børne- og Ungdomskoret starter op igen.

KOM OG SYNG!

Efter en lang pause i foråret er Børne- og Ungdomskoret ved Bolbro kirke klar til opstart igen. Efterårssæsonen begynder

ONSDAG D. 2. SEPTEMBER KL. 15.10

Koret er for børn i 3. til 9. klasse, og alle interesserede sangglade børn er velkomne.
Børn i 2. klasse kan optages. De skal til en læse- og stemmeprøve.
Vi synger en masse forskellige sange og lærer noget om stemmen og musikken. Det foregår hver onsdag kl. 15.10 til 16.10 i kirken.            
Derudover deltager koret i forskellige gudstjenester, og aflønnes herfor med lidt lommepenge.

Både gamle og nye medlemmer er velkomne – tag gerne din mor eller far med den første gang. 

Tilmelding til korleder Anette Haahr Mail:
organisthaahr@gmail.com
eller tlf.: 29892084

 

Indlæg fra kirkens præster

Valg til menighedsråd

Offentliggørelse af resultatet af valgforsamlingen i Bolbro den 15. sept. 2020

 

Følgende kandidater blev valgt til Bolbro menighedsråd:

Lene Miriam Larsen
Karin Wermuth
Rikke Folmer Mouritzen
John Wermuth
Jesper Boje
Henrik Bøttcher Rasmussen
Rikke Jørgensen
Jens Victor Petersen
Kim Slott Nielsen
Lilli Inge Kjær
Torben Myhring Konradsen
Miriam Hansen 

Følgende stedfortrædere blev valgt:

Marianne Allengreen
Lisbeth Frahm

 

Senest 4 uger efter valgforsamlingen, d.v.s. senest tirsdag den 13. oktober 2020, kan der indgives en kandidatliste og dermed udløses afstemningsvalg.

Der skal vælges 12 kandidater til Bolbro menighedsråd.
Hermed skal 12 stillere underskrive kandidatlisten.
Menighedsrådets funktionsperiode er 4 år regnet fra 1. søndag i advent.

Kandidatlisten kan afleveres til
Henrik Bøttcher Rasmussen, Møllemarksvej 78, 2. th., 5200 Odense V eller til
sognepræst Hans Jørgen Jeppesen, Møllemarksvej 22, 5200 Odense V.
Træffetid: Kl. 12 – 12.45 undtagen fredag. Lørdag efter aftale.

Kandidatlisten skal udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt blanket. 

På valgbestyrelsens vegne
Hans Jørgen Jeppesen