Bolbro Seniorklub

Bolbro Seniorklub har eksisteret i 52 år  og er en af byens ældste klubber for førtidspensionister, efterlønsmodtagere og pensionister.

Klubben er kendt for det gode fællesskab med rigtigt hyggeligt samvær.
Der er sang og musik,  og  der gives oplysning om vidt forskellige emner.

Man behøver ikke at bo i Bolbro sogn for at deltage.

Møderne foregår i Bolbro Sognehus, Stadionvej 68, bag kirken.
Til møderne medbringes kop og brød. Kaffe / te koster kr. 20,-

Det koster kr. 125,- for et helt år at være medlem.

Ring gerne for at høre nærmere til:
Jørn Svane, tlf.: 4043 9473 eller
Inger Hansen, tlf.: 2216 4358 / 6616 8158
 

Vi glæder os til at se dig!

Spaghetti- og hotdoggudstjenester

Tilbud til familier

Sidste onsdag i måneden kl. 17.00 - dog undtaget i ferieperioder - er der enten hotdoggudstjeneste eller spaghettigudstjeneste.
Menuen i i kirken består af en gudstjeneste på en halv time med en fortællende prædiken.
Menuen i sognehuset består af spaghetti m.m. eller af hotdogs med brød og tilbehør, samt is og kaffe som dessert. Alle er velkomne.
Det er gratis at deltage.

Kom og vær med i fællesskabet.

Babysalmesang

 

Babysalmesang er et tilbud for forældre og babyer på ca. 2-9 måneder ved præst Anita Hennild og organist Mettea Engelund.
Vi skal synge, sanse og spille musik og efter hver gang afslutter vi med kaffe, the, brød og hygge. 
Nyt hold babysalmesang begynder til foråret 2020 - første gang d. 18. feb. 2020 kl. 11.00.
Vi mødes i alt 7 gange, og det er gratis at deltage.
Vi afslutter babysalmesang med en Baby- og tumlinggudstjeneste
Alle er velkomne. Tilmelding til Anita Hennild: abmo@km.dk, tlf.: 5141 8818.
Babysalmesang kræver ikke et stort kendskab til kirken, og du behøver ikke at være et musikalsk geni for at deltage. Alle kan være med!

Husk, at din stemme er din babys yndlingsstemme.

Ansøgning om konfirmationshjælp

Ansøgningsskema kan afhentes på kirkekontoret i kontorets normale åbningstid.
Det udfyldte ansøgningsskema skal indleveres/indsendes til
Bolbro Kirkes kontor, Stadionvej 68, 5200 Odense V.
Ansøgningfrist for konfirmationshjælpen er: Senest tirsdag den 31. marts kl. 13.00.

Konfirmationshjælpen gives primært til enlige forsørgere  med unge, som skal konfirmeres i Bolbro Kirke. Hvis du har eventuelle spørgsmål vedr. udfyldelse af ansøgningsskemaet, kan du kontakte kordegn Grethe Skree, tlf. 66 14 23 02.

Menighedsplejen ved Bolbro Kirke

Indlæg fra kirkens præster

I kirken kommer vi ofte med en følelse af taknemmelighed og skrøbelighed. Denne dobbelthed, som vi mennesker er spændt ud mellem, findes på bedste vis i dåbssalmen ”Fyldt af glæde over livets under”, som er skrevet af Svein Ellingsen.

Den 22. september 1969 var Svein Ellingsen gået til købmanden med sine to døtre, Margrethe på seks år og lillesøster Ingvild på tre. På vejen blev den ældste datter træt, og hun fik lov til at blive stående i vejkanten, til far og lillesøster kom tilbage. Da nogle venner kom forbi og spurgte, om hun ville have nogle af de æbler, de havde plukket, huskede den 6-årige pige at se sig for. Men det gjorde hun ikke, da hun skulle over vejen igen, og hun blev ramt af en bil, der var uden chance for at undvige den lille pige. På vej tilbage fra købmanden ser Svein sin datter ligge på vejbanen. En læge, der er kommet forbi har gjort, hvad han kunne, og ambulancen kommer kort tid efter, men forgæves. Den lille pige var død på stedet.

Det blev en svær tid for familien, og Svein talte helst ikke om ulykken, selvom han har fortalt, at han oplevede den i sit indre igen og igen. To år senere fik glæden lov til at besøge det lille hjem, da sønnen Eystein blev født, og det var til hans dåb i 1971, at Svein Ellingsen skrev sin smukke dåbssalme ’Fyldt af glæde over livets under’ (nr. 448 i DDS).

I salmens første vers lyder det: ”Fyldt af glæde over livets under, / med et nyfødt barn i vore hænder, / kommer vi til dig, som gav os livet”. Det er den helt grundliggende erfaring af livet som en gave, og den deraf følgende taknemmelighed, der her udtrykkes. I vers to lyder det: ”Fyldt af bæven foran ukendt fremtid / lægger vi vort barn i dine hænder. / Det, som sker i dåben, gør os trygge.” Svein Ellingsen erfarede på den hårde måde, at fremtiden altid er ukendt, og enhver forælder der med ængstelse har lyttet efter et spædbarns åndedræt for at sikre sig, at det lever, kender til den bæven, man føler, når man står udleveret til ukendt og skrøbelig fremtid. Men allerede i selvsamme vers gives der ro og tryghed, fordi vi (også) i dåben kan lægge livet og vores kæreste i Guds hænder, der hvor vi mærker vores egen begrænsning. I troen på at han vil bære med.

For mange kulminerer salmen i femte vers i det smukke billede: ”dåbens lys er tændt, når livet slukkes”. Dette var en trøst for Svein Ellingsen og hans familie, da de mistede deres lille datter, og jeg ved som præst, at det også er en trøst for mange andre.

Salmen tager afsæt i en menneskelig grundfølelse af taknemmelighed og skrøbelighed, som alle før eller siden erfarer i livet. Salmen fører os igennem livets følelser: taknemmelighed, tryghed, forundring, nærhed, genfødsel, tro, tillid og evighed, før den slutter, hvor den begyndte: Med glæden.

Jeg tror, at salmen har vundet sin store udbredelse, dels på grund at dens righoldige, trøsterige budskab, men også fordi man fornemmer alvor, dybde og klangbund i salmen. Som i Grundtvigs, Knudsens og de andre store salmedigteres salmer mærker man, at solen skinner igennem mørket og skrøbeligheden.

                                                                                                                                         Anita Hennild