Sommerbørn - 1 dage med leg og oplevelser GRATIS

Sommerbørn er et tilbud for børn med forældre, der har svært ved enten at finde økonomisk eller mentalt overskud til at få gode oplevelser i sommerferien, som børnene kan fortælle om i institutioner eller skole efter ferien.

KOM MED SOMMERBØRN I ODENSE ZOO -  hvor alt er betalt for deltagerene.

Tirsdag d. 04. august:

I år inviterer Sommerbørn til en hyggelig dag i Odense Zoo.
Vi mødes kl. 10.00 foran Odense Zoo til en dag fyldt med leg og hygge. Hele dagen ( indgang, mad og hygge) er betalt.
Det eneste I skal koncentrerer jer om er at have en hyggelig dag som familie

Tilmelding til sognepræst Anita Hennild på abmo@km.dk eller 51418818 senest 1. juli.

Gud og mad - børnegudstjenester

Tilbud til familier

Sidste onsdag i måneden kl. 17.00 - dog undtaget i ferieperioder - er der børnegudstjeneste.
Menuen i kirken består af en gudstjeneste på en halv time med en fortællende prædiken.
Menuen i sognehuset tilberedes og serveres af kirkens frivillig.

Alle er velkomne.
Det er gratis at deltage.

Kom og vær med i fællesskabet.

Børne- og Ungdomskoret starter op igen.

KOM OG SYNG!

Efter en lang pause i foråret er Børne- og Ungdomskoret ved Bolbro kirke klar til opstart igen. Efterårssæsonen begynder

ONSDAG D. 2. SEPTEMBER KL. 15.10

Koret er for børn i 3. til 9. klasse, og alle interesserede sangglade børn er velkomne.
Børn i 2. klasse kan optages. De skal til en læse- og stemmeprøve.
Vi synger en masse forskellige sange og lærer noget om stemmen og musikken. Det foregår hver onsdag kl. 15.10 til 16.10 i kirken.            
Derudover deltager koret i forskellige gudstjenester, og aflønnes herfor med lidt lommepenge.

Både gamle og nye medlemmer er velkomne – tag gerne din mor eller far med den første gang. 

Tilmelding til korleder Anette Haahr Mail:
organisthaahr@gmail.com
eller tlf.: 29892084

 

Indlæg fra kirkens præster

Valg til menighedsråd den 15. september 2020

Den 1. januar 2020 var der 4.327.018 medlemmer af Folkekirken. Det er 74,2 procent af de i alt 5.822.763 indbyggere i Danmark. Fysisk er kirkerne placeret synligt og markant over 2000 steder rundt omkring i landskabet fra de små ø-samfund til storbyernes forskellige kvarterer. Organisatorisk har kirken ikke mindst i kraft af menighedsrådene en stærk forankring i det nære, i det lokale sogn. Der er ca. 1700 menighedsråd i Danmark. Valg til menighedsrådet finder sted ved valgforsamling den 15. september 2020 i hele landet.

Valgforsamlingen er offentligt tilgængelig. Alle interesserede er velkomne. Kun medlemmer af Folkekirken med valgret i det  lokale sogn har tale- og stemmeret. Bolbro menighedsråd har 12 valgte medlemmer. Kandidaterne skal være fyldt 18 år og være medlem af Folkekirken. Man skal bo i sognet eller have løst sognebånd, samt have dansk indfødsret eller have haft fast bopæl i riget uafbrudt i et år forud for valgdagen. Der er mulighed for debat, inden der finder hemmelig, skriftlig afstemning sted. Valgbestyrelsen skal orientere om afstemningsresultatet samt om mulighed for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste.

Menighedsrådsarbejdet er vigtigt. Et velfungerende menighedsråd har stor betydning for kirkens liv og virke. Det er afgørende, at de folk, der stiller op til menighedsrådsvalget, er mennesker, der vil det bedste for kirken, vil bruge deres  tid og energi på at varetage menighedsrådets mange forskellige opgaver  og udadtil i sognet være den lokale kirkes ambassadører og opfordre sognets beboere til at bakke op om kirkens liv og gudstjeneste. Kirken kan ikke overleve uden opbakning til gudstjenesten om søndagen. Grundtvig siger det klart:

”Vi er Guds hus og kirke nu bygget af levende stene…”

(Den danske Salmebog nummer 323, strofe 3.)

Menighedsrådsmedlemmer skriver under på at ville arbejde for ”gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst”.   Over for denne opgaveformulering er det opløftende og  opmuntrende at huske på, at det er Gud, der giver væksten, således som apostlen Paulus skriver i sit Første Korintherbrev:

”Jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav vækst, så hverken den, der planter, eller den, der vander,
er noget, men det er Gud, som giver vækst”.

Hans Jørgen Jeppesen