Kirkebil

Bestilling af kirkebil
Til gudstjenester og Store Torsdags-møder kan alle nu blive kørt til og fra kirken. Kirken betaler for kørslen. Der bestilles kirkebil på kirkekontoret til søndagsgudstjenester senest fredag kl. 12 på tlf. 66 14 23 02.

Afbestilling af kirkebil 
Hvis man har bestilt kirkebil, og derefter bliver forhindret, kan man ringe afbud direkte til Odense Mini Taxi tlf. 66 12 27 12.

Bliv frivillig

Vi har et godt tilbud!!!

Bliv frivillig

Ved Bolbro Kirke er der gang i
mange sociale aktiviteter hele året
rundt. Vil man have at vide, hvad der
foregår, skal man blot blade
i de fire numre af sognebladet, der
udkommer i løbet af året eller
kigge på kirkens hjemmeside eller
opspore de relevante steder på
Facebook. Og så er alt endda ikke
nævnt her.
De fleste aktiviteter er for længst
løbet i gang og er succeser.
Hvordan den nyeste aktivitet med
brunch efter en gudstjeneste en
gang om måneden bliver modtaget,
er det endnu for tidligt at sige
noget om. Men
spaghettigudstjenesterne,
fastelavnsfesten og
julefesten samler ofte flere, end der
reelt er plads til.
For tiden har vi en pæn flok yngre og
ældre, som påtager sig
forskellige jobs omkring
arrangementerne. Arbejdet er
organiseret godt, og alle arbejder
fint sammen. Faktisk er man rigtig
glade ved at mødes og tage fat. Det
er vidt forskelligt, hvor meget man
påtager sig. Det aftales to gange om
året.
Men, men, men! Vi er ikke i stand til
at udvide vores aktivitet, før vi får
flere til at hjælpe især i køkkenet.
Det kan være både kvinder og mænd.
Vi har desuden et handikap, når vi
søger hjælpere til et stykke
arbejde ved kirken, nemlig at folk
generer sig. Nogle ønsker ikke
at komme så tæt på kirken.
Dér skal jeg hilse og sige, at de
frivillige hjælpere er så optaget af
deres arbejde, at de sjældent får tid
til at sidde i kirken. Samtidig
giver det oplevelser at være med
og glæde. Det korte af det lange:
Hvad enten du er i arbejde, under
uddannelse, pensionist af en slags,
på kontanthjælp, i flexjob, så prøv
dog at kigge ind eller spørg nogle,
som er med. Man kan spørge hvem
som helst, men Karin Wermuth
(31233735), MarianneNagly
(50585926) og Jens Aage Hansen
(23264158) er gode at snakke med.

Bolbro menighedsråd

Ny Vikar for sognepræst Anita Hennild

Vi har nu sammen med Hans Tausens Kirke ansat vikaren. Det er Sigrid la Cour Sonne.

Sigrid er uddannet teolog og gift med præsten Andreas i Rynkeby. Sammen har de Martha på et år.

Undervejs i sin uddannelse har Sigrid været på udveksling i Tanzania og læst journalistik. Hun har været i universitets­praktik i værestedet Fisken på Vesterbro i København.

Efter endt uddannelse i 2016 har Sigrid været præst i Kerteminde og Drigstrup sogne og i Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde, FTS, i Odense. Sigrid er også en flittig skribent og bidrager med videnskabelige artikler til lærebøger og tidsskrifter. Vi byder hende velkommen i vores fællesskab.

Lørdagsdåb

Mulighed for dåb den første og tredie lørdag i måneden 
I hele kristendommens historie er mennesker blevet optaget i kirken ved at blive døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Almindeligvis foretages dåben i kirken ved sognets gudstjenester på søn- og helligdage. Dåben kan også finde sted på et andet tidspunkt. På menighedsrådsmødet den 17. april 2013 blev det besluttet, at der skal være mulighed for dåb den første og tredje lørdag i måneden, således at kirkepersonalet ved sig forpligtet på denne dag, såfremt nogle måtte anmode om dåb.
(For at gøre det enkelt er tidspunktet normalt kl. 10.30)

Velkommen

Her på hjemmesiden kan du finde forskellige oplysninger om alt det, der sker i Bolbro Kirke og sognehus. Du kan også se, hvordan du forholder dig til store begivenheder i livet. Vi håber, at du finder, hvad du søger. Velkommen.

Bolbro Kirke

Kirkekontor
Stadionvej 68
5200 Odense V
Tlf. 66 14 23 02
E-mail: bolbro.sogn@km.dk
Åbent mandag - torsdag
kl. 9-13,fredag kl. 9-12,
torsdag tillige kl. 16-18.

Henvendelser om attester
for borgere i Bolbro Sogn
sker til kirkekontoret.