Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense (FTS)

The Danish Church’ Cross-Cultural Network in Odense (FTS)
Read in english

FTS er et samarbejde mellem 24 sogne i Hjallese og Sankt Knuds Provstier. FTS arbejder for en folkelig og kirkelig integration på tværs af etniske og religiøse forskelle. Læs mere om vores aktiviteter i Folkekirkens Hus og i Domkirken og Gråbrødre Klosterkirke på www.fts-odense.dk

Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense, Frue Kirkestræde 14, 5000 Odense C. Tlf. 6312 0873 –fts.odense@gmail.com

– Find os på Facebook

Lørdagsdåb

Mulighed for dåb den første og tredie lørdag i måneden 
I hele kristendommens historie er mennesker blevet optaget i kirken ved at blive døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Almindeligvis foretages dåben i kirken ved sognets gudstjenester på søn- og helligdage. Dåben kan også finde sted på et andet tidspunkt. På menighedsrådsmødet den 17. april 2013 blev det besluttet, at der skal være mulighed for dåb den første og tredje lørdag i måneden, således at kirkepersonalet ved sig forpligtet på denne dag, såfremt nogle måtte anmode om dåb.
(For at gøre det enkelt er tidspunktet normalt kl. 10.30)

Bliv frivillig

Et godt tilbud:

Vi har mange frivillige, og dem vi har bliver hængende. Det er vi rigtig glade for. Vi har gang i mange arrangementer og aktiviteter, f.eks. er spaghettigudstjenester blevet et tilløbsstykke. Har du lyst til at blive frivillig hjælper, må du endelig melde dig. Sig ikke, at du ikke har evnerne! Opgaverne er meget forskellige og omgangstonen og stemningen er i top!

Har du lyst til at give et nap med, så kontakt menighedsrådets formand, Karin Wermuth på telefon 31 23 37 35 eller hvem som helst i rådet.

Vel mødt!
Menighedsrådet

The Danish Church’ Cross-Cultural Network in Odense (FTS)

FTS is founded by 24 congregations in Odense. We work with refugees, immigrants, international students and workers, and we welcome people to our activities despite ethnic and religious differences. We offer language café, international mother’s group, a women’s group and church services in Danish and English. Read more on: www.fts-odense.dk

Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense, Frue Kirkestræde 14, 5000 Odense C. Ph. 6312 0873 –fts.odense@gmail.com – We are on Facebook