Kirkebil

Bestilling af kirkebil
Til gudstjenester og Store Torsdags-møder kan alle nu blive kørt til og fra kirken. Kirken betaler for kørslen. Der bestilles kirkebil på kirkekontoret til søndagsgudstjenester senest fredag kl. 12 på tlf. 66 14 23 02.

Afbestilling af kirkebil 
Hvis man har bestilt kirkebil, og derefter bliver forhindret, kan man ringe afbud direkte til Odense Mini Taxi tlf. 66 12 27 12.

Bliv frivillig

Et godt tilbud:

Bliv frivillig!

Vi har mange frivillige, og dem vi har bliver hængende. Det er vi rigtig glade for. Vi har gang i mange arrangementer og aktiviteter, f.eks. er spaghettigudstjenester blevet et tilløbsstykke. Har du lyst til at blive frivillig hjælper, må du endelig melde dig. Sig ikke, at du ikke har evnerne! Opgaverne er meget forskellige og omgangstonen og stemningen er i top!

Har du lyst til at give et nap med, så kontakt menighedsrådets formand, Karin Wermuth på telefon 31 23 37 35 eller hvem som helst i rådet. Vel mødt!

Menighedsrådet

 

 

 

Indsættelse af ny sognepræst

Søndag den 16. september kl. 10.30

Ved høstgudstjenesten den 16. september kl. 10:30 indsætter domprovst Regina Ljung Nanne Mølhave i embedet som sognepræst i Bolbro sogn. Efterfølgende indbyder menighedsrådet til høstfrokost i Bolbro Sognehus, hvor der bliver mulighed for at hilse på sognets nye præst.

Alle er velkomne.

 

Menighedsrådet

Lørdagsdåb

Mulighed for dåb den første og tredie lørdag i måneden 
I hele kristendommens historie er mennesker blevet optaget i kirken ved at blive døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Almindeligvis foretages dåben i kirken ved sognets gudstjenester på søn- og helligdage. Dåben kan også finde sted på et andet tidspunkt. På menighedsrådsmødet den 17. april 2013 blev det besluttet, at der skal være mulighed for dåb den første og tredje lørdag i måneden, således at kirkepersonalet ved sig forpligtet på denne dag, såfremt nogle måtte anmode om dåb.
(For at gøre det enkelt er tidspunktet normalt kl. 10.30)

Velkommen

Her på hjemmesiden kan du finde forskellige oplysninger om alt det, der sker i Bolbro Kirke og sognehus. Du kan også se, hvordan du forholder dig til store begivenheder i livet. Vi håber, at du finder, hvad du søger. Velkommen.

Bolbro Kirke

Kirkekontor
Stadionvej 68
5200 Odense V
Tlf. 66 14 23 02
E-mail: bolbro.sogn@km.dk
Åbent mandag - torsdag
kl. 9-13,fredag kl. 9-12,
torsdag tillige kl. 16-18.

Henvendelser om attester
for borgere i Bolbro Sogn
sker til kirkekontoret.