Sommerbørn - 1 dage med leg og oplevelser GRATIS

Sommerbørn er et tilbud for børn med forældre, der har svært ved enten at finde økonomisk eller mentalt overskud til at få gode oplevelser i sommerferien, som børnene kan fortælle om i institutioner eller skole efter ferien.

KOM MED SOMMERBØRN I ODENSE ZOO -  hvor alt er betalt for deltagerene.

Tirsdag d. 04. august:

I år inviterer Sommerbørn til en hyggelig dag i Odense Zoo.
Vi mødes kl. 10.00 foran Odense Zoo til en dag fyldt med leg og hygge. Hele dagen ( indgang, mad og hygge) er betalt.
Det eneste I skal koncentrerer jer om er at have en hyggelig dag som familie

Tilmelding til sognepræst Anita Hennild på abmo@km.dk eller 51418818 senest 1. juli.

Gud og mad - børnegudstjenester

Tilbud til familier

Sidste onsdag i måneden kl. 17.00 - dog undtaget i ferieperioder - er der børnegudstjeneste.
Menuen i kirken består af en gudstjeneste på en halv time med en fortællende prædiken.
Menuen i sognehuset tilberedes og serveres af kirkens frivillig.

Alle er velkomne.
Det er gratis at deltage.

Kom og vær med i fællesskabet.

Konfirmationerne er udsat

KONFIRMATIONERNE er i år udsat på grund af corona-virus.
Konfirmationer bliver i stedet afholdt på følgende datoer:
Provstegårdsskolen v/ Nanne Mølhave  lørdag d. 05. sept. kl. 10.00
Provstegårdsskolen v/ Anita Hennild   søndag d. 06. sept. kl. 09.30
Provstegårdsskolen v/ H. J. Jeppesen søndag d. 06. sept. kl. 11.30

Enghaveskolen v/ Nanne Mølhave søndag d. 13. sept. kl. 10.30   

Ansøgning om konfirmationshjælp

Ansøgningsskema kan afhentes på kirkekontoret i kontorets normale åbningstid eller tilsendes pr. mail.. Det udfyldte ansøgningsskema skal indleveres/indsendes til Bolbro Kirkes kontor, Stadionvej 68, 5200 Odense V. På grund af corona-virus epidemien er konfirmationerne i år udskudt til d. 05., d. 06. og d. 13. sept, hvorfor ansøgningsfristen for konfirmationshjælpen er ændret til fredag d. d. 31. juli kl. 13.00.

Konfirmationshjælpen gives primært til enlige forsørgere  med unge, som skal konfirmeres i Bolbro Kirke. Er man kommet i den situation, hvor tøjet er indkøbt, men ikke kan bruges, er der mulighed for at søge om tilskud til nyt. Hvis du har eventuelle spørgsmål vedr. udfyldelse af ansøgningsskemaet, kan du kontakte kordegn Grethe Skree, tlf. 66 14 23 02.

                                                                                                  Menighedsplejen ved Bolbro Kirke

Indlæg fra kirkens præster

Håbet

I præstegårdshaven står Hyacinterne nu i små bundter med deres dybe lilla farver. Uanset corona, smittefare og foranstaltninger, vi historisk aldrig har set mage til, er foråret på vej. Der er noget ukueligt og håbefuldt over den grokraft, vi ser i naturen omkring os, og begge dele har vi i denne skræmmende tid så meget brug for. For det er let at blive mismodig. Der er mere end rigeligt at være bange for. Alt det, vi plejer at tænke, ikke sker for os her i Danmark, udspiller sig lige nu for øjnene af os. Ja, vi er måske i familie med eller kender nogen, der er smittede og som nu er isolerede derhjemme eller indlagt på hospitalet. I skrivende stund er det den 9. april 2020.

Jeg ved ikke, om I har tænkt på det? Men jeg synes, det er uhyggeligt, at vi i denne situation let kommer til at se på andre, på vores medmennesker som nogen, der potentielt kan true os på livet? Når vi handler dagligvarer, er det vanskeligt at lade være med at spekulere på, hvem der tidligere har rørt ved grøntsagerne. Vi skal passe på hinanden ved at holde afstand, siger Mette Frederiksen. Og det er rationelt set selvfølgelig fuldstændig rigtigt. Men det føles helt bagvendt og forkert. At passe på hinanden betyder i vores normale forståelse at give hånd, at tage om, holde om, være tæt på, se hinanden i øjnene, at vise tillid. Måske skal vi - midt i alt det forfærdelige - glæde os over, at det, vi skal gøre nu, føles forkert. For det minder os jo om, hvad der er det fundamentale, det vigtigste; at vi er dybt afhængige af hinanden; at vi hænger sammen; at vi har brug for hinanden for at kunne leve; at det sådan Gud har skabt os.

Og man fristes til at tilføje, som Kresten Drejergaard skriver i Fyens Stiftstidende, at det er en Guds lykke, at vi er sådan, at håbet sætter sig igennem på trods af meningsløsheden og vor egen magtesløshed. Det er der faktisk ikke nogen fornuftig begrundelse for. Men det er tilfældet! I håbet er vi tilsyneladende i kontakt med en magt, som trodser menighedsløsheden og magtesløsheden.

Der er ikke nogen, der kan svare på, hvorfor det her sker. Men spørgsmålene kan vi ikke lade være at stille: Hvad er meningen? Hvor er Gud henne? Hvad skal jeg håbe på? Hvad kan styrke mit håb og give mig mod til at leve? Selvom kirken ikke må holde gudstjenester og konfirmationerne er udskudt; selvom der kun må være 22 deltagere til begravelser i Bolbro kirke, og vi præster skal fraråde at holde dåb og vielser, så er vi her stadig og kan på mail, via telefonen, på Skype eller Face Time bruges til at vende de små og store spørgsmål. Det hedder sjælesorg, og det betyder omsorg for sjælen, omsorg for det levende, for det, mennesker kæmper med og bekymrer sig om. Og det kan være lige fra praktiske ting i hverdagen til de store eksistentielle spørgsmål. Præster har lyttet i 2000 år, og det gør vi stadig!

Pas godt på jer selv og hinanden!

Nanne Mølhave