Julefest

Julefest søndag den 27. december kl. 14.30

Pga. Corona-situationen må vi i år holde julefest på en anden måde end vi plejer.

Vi begynder som altid i kirken med en kort familiegudstjeneste, men i stedet for bagefter at gå over i Sognehuset bliver der efter gudstjenesten nogle udendørs aktiviteter, og selvfølgelig vil der være godteposer til børnene.  

Af hensyn til de praktiske forberedelser skal man senest den 23. december afhente billetter til både børn og voksne på kirkekontoret. Billetterne uddeles efter ”først til mølle-princippet”.

Alle er meget velkomne!

 

Mundbind i kirken

Fra den 29. oktober og foreløbigt frem til den 2. januar skal du bære mundbind eller visir, når du går i kirke.

Der er kommet nye regler vedrørende brugen af mundbind. 

Reglerne betyder, at alle personer over 12 år (som ikke af sundhedsmæssige årsager er undtaget) skal bære mundbind eller visir, når de går ind i kirken, når de bevæger sig rundt i kirken (fx ved nadver, dåb, udbæring af kiste o.l.), og når de forlader kirken igen. Man skal altså ikke bære mundbind, når man sidder ned eller kortvarigt står op.

Kirkens præst og medarbejdere skal dog kun bære mundbind eller visir, når de ankommer til kirken, og når de forlader den igen. Det er frivilligt, om præst og medarbejdere derudover ønsker at anvende mundbind eller visir i løbet af gudstjenesten eller den kirkelige handling.

Dette gælder alle gudstjenester, kirkelige handlinger, koncerter og arrangementer i Bolbro Kirke. Det samme gælder også møder og arrangementer i sognehuset, hvor der er offentlig adgang.

Tag mundbindet eller visiret på, inden du går ind i kirken eller sognehuset. Skulle du have glemt mundbind eller visir, kan du ved henvendelse til en af kirkens medarbejdere få et mundbind udleveret, inden du går ind.

Kravet gælder foreløbigt fra den 29. oktober og frem til den 2. januar.

Børne- og Ungdomskoret starter op igen.

KOM OG SYNG!

Børne- og Ungdomskoret ved Bolbro kirke mødes og øver hver

ONSDAG KL. 15.10

Koret er for børn i 3. til 9. klasse, og alle interesserede sangglade børn er velkomne.
Børn i 2. klasse kan optages. De skal til en læse- og stemmeprøve.
Vi synger en masse forskellige sange og lærer noget om stemmen og musikken. Det foregår hver onsdag kl. 15.10 til 16.10 i kirken.            
Derudover deltager koret i forskellige gudstjenester, og aflønnes herfor med lidt lommepenge.

Både gamle og nye medlemmer er velkomne – tag gerne din mor eller far med den første gang. 

Tilmelding til korleder Anette Haahr Mail:
organisthaahr@gmail.com
eller tlf.: 29892084

 

Indlæg fra kirkens præster

Livets udsathed og troen

Jo ældre jeg bliver, i jo højere grad sander jeg, hvor lidt vi selv bestemmer, og hvor meget der tilskikkes os. Eksempelvis kom Coronapandemien helt bag på os. Coronavirus fra Kina invaderede Europa med det nordlige Italien som centrum. Sundhedsvæsenet i det nordlige Italien blev på skræmmende vis væltet omkuld. I TV så vi forfærdelige billeder fra Kina og Italien. Lægerne kæmpede desperat for at redde patienter, der var ramt af Covid – 19. Herhjemme blev der handlet resolut for at forebygge tilstande, som udspillede sig i Sydeuropa. Regeringen lukkede landet ned. Der blev vedtaget en række hastelove. Det fik drastiske konsekvenser for os alle. Vi måtte alle bøje os og rette os ind efter restriktionerne og lovene.

Sådan kan voldsomme hændelser vælte vores egen planlægning. Vi opdager, hvor afmægtige og udsatte vi i virkeligheden er. Vi har ikke selv magten til at være til. Vi opdager, hvor lidt vi selv bestemmer. Vi opdager livets omskiftelighed og foranderlighed. Der er lykken og ulykken. Medgangen og modgangen. Kærligheden og sorgen. Menneskeligt talt er der nok at frygte. For øjeblikket Coronaepidemien. Frygten for smerte og sygdom, frygten for døden, frygten for at det gode ikke varer ved. Og når man elsker et andet menneske, lurer angsten for at miste det.

Da Jesus sendte sine disciple ud med evangeliet om Guds frelsende rige, opfordrede han dem til frygtløshed: Jesus selv hvilede i evigheden/Gud:

 ”Sælges ikke to spurve for en skilling? Og ikke én af dem falder til jorden, uden jeres fader er med den. Men på jer er selv alle hovedhår talt. Frygt derfor ikke, I er mere værd end mange spurve”.

Jesus vil vække vores livsmod, så vi overvinder frygten og går ind i troen. Det lyder som en overdrivelse, at Gud skulle kende antallet af hovedhår på ethvert menneske. Men det er en måde at sige det på, at vi alle er Guds elskede børn. Gud er med os alle dage. Vi er alle i Guds hånd, om vi lever eller dør. Det er det, der menes med, at ikke én spurv falder til jorden, uden at Gud er med den og langt mindre et menneske, der er uendeligt mere værd end mange spurve.

Det modsatte af angst er tro. At tro er bestandigt, at vente det glade, det lykkelige, det gode. I troen slipper vi os selv og forventer alt godt i tillid til Gud. I troen forventer vi den evige salighed alene af Guds nåde.

Hans Jørgen Jeppesen