Alle Helgens musik- og mindegudstjeneste

Søndag den 5. november kl. 15.00 i Bolbro Kirke

Alle, der har mistet en ægtefælle, et
barn eller en ven, tænker på dem
hver eneste dag. Det gjorde man
naturligvis også før i tiden. Og for
at undgå at vi mennesker blev alene
med sorgen og savnet, skabte man i
kirken den tradition at samles ved
en gudstjeneste Alle Helgens søndag.
Denne gamle tradition fører vi
videre ved en musik- og mindeguds-
tjeneste søndag den 5. november
kl. 15.00, hvor navnene vil blive læst
højt på dem fra sognet, der er døde
i årets løb, og vi vil mindes dem.
Kirkens kor, ledet af organist
Marianne Hammer, medvirker med
korsatser, der knytter sig til Alle
Helgens søndag.

Sognepræsterne ved Bolbro Kirke

Aktiviteter

Bolbro Kirke tilbyder mange slags aktiviteter for børn og voksne. Disse aktiviteter omfatter babysalmesang, spaghettigudstjenester, møder i seniorklubben m.m.

 

 

Festgudstjeneste og sognemøde

Søndag den 29. oktober kl. 10.30

Søndag den 29. oktober markerer vi reformationsjubilæet med
en festgudstjeneste i Bolbro Kirke. Folkekirken er en del af
den evangelisk-lutherske kirke. Den 31. oktober er det 500 år
siden, at Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i
Wittenberg. Det gjorde han i protest mod, at man i den
Romersk Katolske kirke kunne købe sig aflad for sine synder.
Luther gjorde op med vranglærdomme, falsk gudsdyrkelse og
kirkens misbrug af magt. Det satte reformationen i gang og
førte til dannelsen af den protestantiske/evangelisk-lutherske
kirke.

Frokost i Bolbro Sognehus kl. 12.00.
Der serveres traditionelt smørrebrød samt Lutherøl og vand,
som kirken betaler.
Præsterne fortæller kl. 13.00: Hvad betyder Martin Luther og
reformationen for mig i dag?

Menighedsmøde kl. 13.45.
Menighedsrådsloven bestemmer, at menighedsrådet en gang
om året skal indkalde til et menighedsmøde, hvor rådet
redegør for sidste års regnskab og det kommende års budget
(ved kasserer Henrik Bøttcher Rasmussen). Menighedsrådet
aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og
orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år
(ved menighedsrådets formand Karin Wermuth). De
tilstedeværende har mulighed for at kommentere beretningen
og stille forslag. Efterfølgende serveres der kaffe og kage.

"Luther Musik"

Visuel koncert i Bolbro Kirke

Lørdag den 9. september kl. 14.00

2017 er 500-året for Martin Luthers
offentliggørelse af de 95 teser
eller kritiske påstande vendt mod den katolske 
kirkes lære og praksis
Paven og dermed den katolske kirke udøvede
stor magt i det enkelte
menneskes liv. Især den forhadte
afladshandel, som handlede om
sjælens frelse fra skærsilden, var et redskab,
som den katolske kirke
brugte til at manifestere sin magt overalt i
Europa. Luthers teser blev
startskuddet til reformationen – fornyelsen af
den kristne kirke i Europa.
For at fejre reformationsåret indbyder Bolbro
Kirke til Luther-koncert lørdag den
9. september kl. 14.00. En koncert, der med en
visuel fortælling på storskærm går rundt om
både reformationen og mennesket og
reformatoren Martin Luther.
Under den visuelle redegørelse rejser
trompetisten Dorthe Zielke og organisten
Søren Johannsen gennem tiden og spiller musik
fra de sidste 500 år.
Bliv klogere på reformationshistorien og hør
stemningsfuld klassisk
musik af blandt andre Praetorius, Telemann,
Bach, Mozart, Jesper Madsen og
Bent Fabricius-Bjerre.
”Næst efter Gud er musikken det, som mest
fortjener at fejres” – Martin Luther.
Velkommen til en spændende eftermiddag i kirken.
Menighedsrådet byder på et glas vin efter koncerten.

Marianne Hammer